خدمات وکیل برند در یک نگاه

 

خدمات برند

دعاوی برند
ثبت برند
تمدید برند
ثبت بین المللی برند

دفتر وکیل برند مفتخر است به صورت کاملاً حرفه ای، مدافع حقوق برند شما در مراجع قضایی باشد :
ابطال علامت تجاری معارض، توقیف و پلمپ ، مطالبه خسارت و یا تعقیب و مجازات اشخاصی که با هرگونه تقلید، شبیه سازی و کپی برداری به حقوق برند شما تجاوز نموده انده در تخصص ماست (توضیح بیشتر)

قبل از اقدام ، برند مدنظر شما سرچ و در صورت قابلیت ثبت نسبت به طی فرایند ثبت اقدام خواهد شد این عمل بدون هزینه و محدودیت تا ثبت برند بنام موکل ادامه خواهد یافت.(توضیح بیشتر)

حق الوکاله و کلیه هزینه های ثبتی تا اعطای گواهی ثبت برند   

فقط با ارسال شماره ثبت علامت خود بدون مراجعه حضوری نسبت به تمدید علامت خود اقدام نمایید (توضیحات بیشتر)

حق الوکاله تمدید برند  

 

برای ثبت بین المللی برند می بایست با اطلاعات کامل بهترین روش را جهت ثبت در کشور هدف انتخاب کرد

توضیحات بیشتر

 

 

خدمات طرح صنعتی

دعاوی طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی
تمدید طرح صنعتی
ثبت بین المللی طرح صنعتی

دفتر وکیل برند مفتخر است به صورت کاملاً حرفه ای، مدافع حقوق طرح صنعتی شما در مراجع قضایی باشد :
ابطال طرح صنعتی معارض، توقیف و پلمپ ، مطالبه خسارت و یا تعقیب و مجازات اشخاصی که با هرگونه تقلید، شبیه سازی و کپی برداری به حقوق طرح شما تجاوز نموده انده در تخصص ماست (توضیح بیشتر)

 

دفتر وکیل برند با وکلای متخصّص و کارآزموده در حوزه ثبت طرح صنعتی، به صوررت مستقیم و بی واسطه و با حداقل هزینه،کلیه امور ثبت طرح صنعتی را عهده دار خواهد شد. (توضیح بیشتر)

حق الوکاله و کلیه هزینه ها ثبتی تا اعطای گواهی ثبت طرح صنعتی   

فقط با ارسال شماره ثبت طرح صنعتی خود بدون مراجعه حضوری نسبت به تمدید اقدام نمایید (توضیح بیشتر)

حق الوکاله تمدید طرح صنعتی  

 

برای ثبت بین المللی طرح صنعتی می بایست با اطلاعات کامل بهترین روش را جهت ثبت در کشور هدف انتخاب کرد

 

 

 

خدمات اختراع

دعاوی اختراع
ثبت اختراع
ثبت بین المللی اختراع

دفتر وکیل برند مفتخر است به صورت کاملاً حرفه ای، مدافع حقوق اختراع شما در مراجع قضایی باشد :
ابطال اختراع معارض، توقیف و پلمپ ، مطالبه خسارت و یا تعقیب و مجازات اشخاصی که با هرگونه تقلید، شبیه سازی و کپی برداری به حقوق اختراع شما تجاوز نموده انده در تخصص ماست (توضیح بیشتر)

 

در تنظیم ضمائم اختراع خصوصاً ادعانامه می بایست از وکلای متخصص مشاوره گرفت در صورت عدم تنظیم صحیح ادعانامه حتی بعد از ثبت اختراع هم عملاً حمایت های قانونی از حق اختراع با مشکل مواجه می گردد و امکان دور زدن اختراع و تولید یا ثبت آن توسط اشخاص دیگر وجود دارد (توضیح بیشتر)

حق الوکاله و کلیه هزینه ها تا اعطای گواهی ثبت اختراع  

برای ثبت بین المللی اختراع می بایست با اطلاعات کامل بهترین روش را جهت ثبت در کشور هدف انتخاب کرد (توضیح بیشتر)