خدمات وکیل برند در یک نگاه

 

خدمات برند

ثبت برند
تمدید برند
ثبت بین المللی برند
دعاوی برند

قبل از اقدام ، برند مدنظر شما سرچ و در صورت قابلیت ثبت نسبت به طی فرایند ثبت اقدام خواهد شد این عمل بدون هزینه و محدودیت تا ثبت برند بنام موکل ادامه خواهد یافت.(توضیح بیشتر)

 

حق الوکاله و کلیه هزینه های ثبتی تا اعطای گواهی ثبت برند   

 

شخص حقیقی

1/200/000 تومان

شخص حقوقی

1/500/000 تومان

 

فقط با ارسال شماره ثبت علامت خود بدون مراجعه حضوری نسبت به تمدید علامت خود اقدام نمایید (توضیحات بیشتر)

 

حق الوکاله تمدید برند  

 

حق الوکاله

300/000 تومان

برای ثبت بین المللی برند می بایست با اطلاعات کامل بهترین روش را جهت ثبت در کشور هدف انتخاب کرد

توضیحات بیشتر

 

دفتر وکیل برند مفتخر است به صورت کاملاً حرفه ای، مدافع حقوق برند شما در مراجع قضایی باشد :
ابطال علامت تجاری معارض، توقیف و پلمپ ، مطالبه خسارت و یا تعقیب و مجازات اشخاصی که با هرگونه تقلید، شبیه سازی و کپی برداری به حقوق برند شما تجاوز نموده انده در تخصص ماست (توضیح بیشتر)

 

 

خدمات طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی
تمدید طرح صنعتی
ثبت بین المللی طرح صنعتی
دعاوی طرح صنعتی

دفتر وکیل برند با وکلای متخصّص و کارآزموده در حوزه ثبت طرح صنعتی، به صوررت مستقیم و بی واسطه و با حداقل هزینه،کلیه امور ثبت طرح صنعتی را عهده دار خواهد شد. (توضیح بیشتر)

 

حق الوکاله و کلیه هزینه ها ثبتی تا اعطای گواهی ثبت طرح صنعتی   

 

شخص حقیقی

900/000 تومان

شخص حقوقی

1/100/000 تومان

 

فقط با ارسال شماره ثبت طرح صنعتی خود بدون مراجعه حضوری نسبت به تمدید اقدام نمایید (توضیح بیشتر)

 

حق الوکاله تمدید طرح صنعتی  

 

حق الوکاله

300/000 تومان

برای ثبت بین المللی طرح صنعتی می بایست با اطلاعات کامل بهترین روش را جهت ثبت در کشور هدف انتخاب کرد

 

 

دفتر وکیل برند مفتخر است به صورت کاملاً حرفه ای، مدافع حقوق طرح صنعتی شما در مراجع قضایی باشد :
ابطال طرح صنعتی معارض، توقیف و پلمپ ، مطالبه خسارت و یا تعقیب و مجازات اشخاصی که با هرگونه تقلید، شبیه سازی و کپی برداری به حقوق طرح شما تجاوز نموده انده در تخصص ماست (توضیح بیشتر)

 

 

خدمات اختراع

ثبت اختراع
ثبت بین المللی اختراع
دعاوی اختراع

در تنظیم ضمائم اختراع خصوصاً ادعانامه می بایست از وکلای متخصص مشاوره گرفت در صورت عدم تنظیم صحیح ادعانامه حتی بعد از ثبت اختراع هم عملاً حمایت های قانونی از حق اختراع با مشکل مواجه می گردد و امکان دور زدن اختراع و تولید یا ثبت آن توسط اشخاص دیگر وجود دارد (توضیح بیشتر)

 

حق الوکاله و کلیه هزینه ها تا اعطای گواهی ثبت اختراع  

شخص حقیقی

1/700/000 تومان

شخص حقوقی

2/000/000 تومان

 

برای ثبت بین المللی اختراع می بایست با اطلاعات کامل بهترین روش را جهت ثبت در کشور هدف انتخاب کرد (توضیح بیشتر)

 

دفتر وکیل برند مفتخر است به صورت کاملاً حرفه ای، مدافع حقوق اختراع شما در مراجع قضایی باشد :
ابطال اختراع معارض، توقیف و پلمپ ، مطالبه خسارت و یا تعقیب و مجازات اشخاصی که با هرگونه تقلید، شبیه سازی و کپی برداری به حقوق اختراع شما تجاوز نموده انده در تخصص ماست (توضیح بیشتر)