انتقال طرح صنعتی شرح کامل

انتقال طرح صنعتی

مالک طرح صنعتی نیز مانند هرگونه مالکیتی می تواند مالکیت و حقوق فرضیه خود را به دیگری منتقل نماید انتقال طرح می تواند دائمی و یا موقت باشد.

در انتقال موقت، مالکیت طرح به کلی منتقل نمی شود بلکه اجازه استفاده و بهره برداری از طرح در زمان مشخصی و تحت شرایطی به یک شخص یا اشخاص متعددی طبق تراضی طرفین منتقل می شود.

توصیه میکنیم قبل از تنظیم قرارداد انتقال، با بهره گیری از مشاوره  تخصصی دفتر وکیل برند، با خاطری آسوده، خود را از پیامدها و مسئولیت حقوقی خارج نمائید. 

 

فرایند انتقال یا اجازه بهره برداری طرح :

 

۱) اخذ نامه استعلام از دفتر اسناد رسمی مبنی بر بلامانع بودن نقل و انتقال

۲) ارجاع نامه استعلام فوق الذکر به اداره و دریافت پاسخ

۳) مراجعه مجدد به دفتر خانه جهت تنظیم سند صلح

۴) ارجاع سند صلح به اداره ثبت و درخواست صدور آگهی ثبت انتقال

۵) پرداخت هزینه چاپ آگهی انتقال در روزنامه رسمی

۶) مراجعه به اداره و ارائه روزنامه چاپ شده جهت ظهرنویسی سند

 

حق الوکاله و هزینه انجام کلیه فرایند نقل انتقال توسط وکیل برند در اداره با کلیه پرداختی ها اعم از روزنامه و حق الثبت:  

 

[WPSM_SERVICEBOX id=543]
[popup_trigger id=”472″ tag=”button” classes=”rockthemes-fb-send button-rfb button button-rounded button-border-bottom”]ارسال درخواست[/popup_trigger]