تمدیدبرند تمدیدعلامت تمدید لوگو تمدید مارک

تمدید برند یاعلامت تجاری :

مطابق قانون برند یا علامت تجاری بعد از ثبت برای یک دوره ۱۰ ساله دارای اعتبار می باشد و در صورت عدم تمدید قبل از انقضای مدت، برند ثبت شده شما ابطال خواهد شد و امکان ثبت آن برای هر شخصی وجود خواهد داشت البته قانون یک مهلت ۶ ماهه ارفاقی برای مالک در نظر گرفته تا ۶ ماه پس از انقضای علامت نیز با پرداخت جریمه قانونی نسبت به تمدید اقدام نماید:

 تمدید برند تمدید علامت تمدید لوگو تمدید مارک

مدارک لازم:

۱) مدارک شناسایی مالک برند

۲) تصویر گواهی یا سند علامت در صورت وجود (در صورت فقدان نیز امکان تمدید وجود خواهد داشت)

* برای تمدید علامت بر خلاف ثبت نیاز به هیچگونه مجوزی نخواهید داشت.

 

حق الوکاله تمدید توسط دفتر وکیل برند  

 

لازم به ذکر است جهت تمدید برند ضرورتی به مراجعه حضوری شما نخواهد بود و به صرف ارسال تصویر مدارک از طریق تلگرام یا فکس در اسرع وقت نسبت به تمدید برند شما اقدام خواهد شد.