تمدیدبرند تمدیدعلامت تمدید لوگو تمدید مارک

تمدید برند یاعلامت تجاری :

مطابق قانون برند یا علامت تجاری بعد از ثبت برای یک دوره ۱۰ ساله دارای اعتبار می باشد و در صورت عدم تمدید قبل از انقضای مدت، برند ثبت شده شما ابطال خواهد شد و امکان ثبت آن برای هر شخصی وجود خواهد داشت البته قانون یک مهلت ۶ ماهه ارفاقی برای مالک در نظر گرفته تا ۶ ماه پس از انقضای علامت نیز با پرداخت جریمه قانونی نسبت به تمدید اقدام نماید:

 تمدید برند تمدید علامت تمدید لوگو تمدید مارک

مدارک لازم:

۱) مدارک شناسایی مالک برند

۲) تصویر گواهی یا سند علامت در صورت وجود (در صورت فقدان نیز امکان تمدید وجود خواهد داشت)

* برای تمدید علامت بر خلاف ثبت نیاز به هیچگونه مجوزی نخواهید داشت.

 

حق الوکاله تمدید توسط دفتر وکیل برند  

 

حق الوکاله

300/000 تومان

 

لازم به ذکر است جهت تمدید برند ضرورتی به مراجعه حضوری شما نخواهد بود و به صرف ارسال تصویر مدارک از طریق تلگرام یا فکس در اسرع وقت نسبت به تمدید برند شما اقدام خواهد شد.