تمدید طرح صنعتی شرح کامل

تمدید طرح صنعتی :

مطابق قانون طرح صنعتی بعد از ثبت برای یک دوره ۵ ساله دارای اعتبار می باشد و در صورت عدم تمدید قبل از انقضای مدت، طرح صنعتی ثبت شده شما ابطال خواهد شد . البته قانون یک مهلت ۶ ماهه ارفاقی برای مالک در نظر گرفته تا ۶ ماه پس از انقضای  اعتبار نیز با پرداخت جریمه قانونی نسبت به تمدید اقدام نماید:

 

مدارک لازم:

 

۱) مدارک شناسایی مالک طرح

۲) تصویر گواهی یا سند طرح در صورت وجود (در صورت فقدان نیز امکان تمدید وجود خواهد داشت)

* برای تمدید طرح نیاز به هیچگونه مجوزی نخواهید داشت.

 

حق الوکاله تمدید توسط دفتر وکیل برند  

 

 

لازم به ذکر است جهت تمدید طرح ضرورتی به مراجعه حضوری شما نخواهد بود و به صرف ارسال تصویر مدارک از طریق تلگرام یا فکس در اسرع وقت نسبت به تمدید طرح صنعتی شما اقدام خواهد شد.