ثبت اختراع شرح کامل

ثبت اختراع

اختراع به معنای ایده یک مخترع است که برای اولین بار در سطح جهان، فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می دهد و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می نماید. بر این اساس اختراع می تواند شامل موارد زیر باشد:

√ اختراع ممکن است یک محصول و یا فرآورده باشد مثل اختراع یک دستگاه یا یک ابزار یا یک کیک یا سم با فرمول خاص یا دارو

√ اختراع می تواند یک فرایند یا روش نو باشد مثل اختراع یک روش جدید برای تولید بنزین، یا یک روش جدید برای پرورش ماهی

√ همچنین اختراع ممکن است ترکیبی از هر دو مورد فوق باشد یک فرایند جدید برای ساخت یک محصول جدید باشد به عبارتی مخترع یک روش جدید را بکار می برد تا در اثر آن محصول جدیدی را بدست آورد مثلاً اختراع گل های رنگی برای اولین بار با یک روش نو

باید توجه داشت اختراع تنها زمانی قابلیت ثبت دارد که دارای سه شرط باشد : ۱- نو یا جدید باشد (در هیچ جایی از دنیا قبلاً انجام نشده و یا افشا نشده باشد)   ۲- دارای گام ابتکاری باشد (برای اشخاصی که مهارت معمولی در آن حوزه ی علمی هستند معلوم و اشکار نباشد) ۳- کاربرد صنعتی داشته باشد (امکان ساخت در عالم خارج از ذهن داشته باشد در حالی که همان نتیجه مورد نظر هم حاصل گردد). توضیح بیشتر

 

مدارک و اطلاعات لازم جهت ثبت اختراع:

 

۱) مدارک هویتی مخترع و مالک اختراع

۲) خلاصه اختراع: خلاصه ای مشتمل بر ۷۰ تا ۲۰۰ کلمه و فقط برای بیان اطلاعات اختراع

۳) ادعاهای اختراع : ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده درچهارچوب مشخصه فنی تعیین کند و در واقع فاکتورهای نوآوری اختراع باید درقالب ادعا ذکر گردد.

۴) نقشه های اختراع

۵) توصیف اختراع شامل:

الف:: عنوان اختراع

ب:: زمینه فنی اختراع

ج:: مشکل فنی و بیان اهداف اختراع

د:: شرح وضعیت دانش فنی پیشین

ه:: ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع

و:: توضیح اشکال، نقشه ها، نمودارها

ز:: بیان واضح و دقیق مزایای اختراع؛

ح:: ذکر صریح کاربرد اختراع

ط:: توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع؛ (توضیح بیشتر)

 

باید توجه داشت در تنظیم ضمائم اختراع خصوصاً ادعانامه می بایست از وکلای متخصص مشاوره گرفت چنانچه ادعانامه ناقص یا نادرست نوشته شود حتی اگر اختراع به ثبت برسد می تواند عملاً حمایت های قانونی از حق اختراع را با مشکل مواجه سازد و در عمل اشخاص ثالث می توانند با دور زدن اختراع آن را تولید نمایند یا اختراع مشابهی به ثبت برسانند. 

با بهره مندی از خدمات تخصصی دفتر وکیل برند با خیالی آسوده از ایده ها و نوآوری های خود حفاظت نمایید.

حق الوکاله و هزینه ثبت اختراع توسط دفتر وکیل برند
شامل کلیه هزینه ها اعم از حق الثبت و روزنامه رسمی تا پایان کار و تقدیم گواهی ثبت اختراع  

 

شخص حقیقی

شخص حقوقی