ثبت بین المللی برند شرح کامل

ثبت بین المللی برند

یکی از اصول حقوقی بسیار مهمی که می بایست در ثبت برند مورد توجه قرار داد، اصل سرزمینی بودن می باشد به این معنا که ثبت علامت تجاری یا برند صرفا در قلمرو همان یک کشور یا در مواردی چند کشور (مثلا اتحادیه اروپا) که درخواست ثبت شده مورد حمایت قرار می گیرد و به هیچ وجه برخلاف ادعای کذب برخی موسسات ثبتی غیرمجاز، امکان ثبت علامت تجاری دفعتاً به صورت فراگیر و جهانی میسر نمی باشد بلکه می بایست در هر کشوری طبق مقررات آن کشور نسبت به ثبت اقدام نمود که البته درخواست ثبت در سایر کشورها ( به اصطلاح ثبت بین المللی) از طرق مختلفی امکان پذیر می باشد:

 

۱) ثبت از طریق پروتکل مادرید:

 

به منظور اجتناب از نیاز به مراجعه جداگانه به هریک از سازمانهای ملی یا منطقه ای ثبت علائــم تجاری، سازمان جهانی مالکیت معنوی WIPO سیستمی را جهت ثبت بین المللی علائم تجاری ايجاد كرده است. این سیستم که ثبت بین المللی علائم را در برمیگیرند تحت موافقتنامه و پروتکل مادرید اداره میگردد.

هرشخصی که بطریقی (به لحاظ ملیت، اقامت و یا استقرار بنگاه صنعتی یا تجاری) به یک کشور طرف قرارداد و به یکی یا هردو معــــاهده مذکور مرتبط باشد، میتواند با ثبت یا درخواست ثبت علامت تجاری خود در اداره ثبت علائم تجاری آن کشور از مزایای ثبت بین المللی که تأثیر آن در همه یا برخی از دیگرکشورهای عضو سیستم مادریداست برخوردار گردد. درحـال حاضر ۸۵ کشور جهان از جمله ایران عضـــو سيستم مادريد میباشند

درخواست ثبت بين المللي صرفااز طريق دفاتر مالكيت صنعتي كشورهاي عضو سيستم مادريد امكان پذير بوده و منوط به ثبت در كشور مبداء مي باشد.

لازم به تاکید است در این روش صرفا درخواست ثبت از یک کشور مبدا صورت می گیرد ولی در نهایت جهت بررسی و امکان ثبت در هر کشوری به صورت جداگانه و مستقل مورد ارزیابی و کارشناسی قرار خواهد گرفت و ممکن است در بخی از کشورها ثبت و در برخی از کشورها غیر قابل ثبت باشد.

در ایران نیز بعد از ثبت علامت تجاری امکان درخواست ثبت در سایر کشورهای عضو پروتکل مادرید وجود دارد.

جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید

 

۲) ثبت مستقیم در دیگر کشورها

 

در این روش با مراجعه مستقیم به اداره ثبت کشور مورد نظر حضوراً و یا توسط وکیل محلی مستقر در آن کشور، اقدام به ثبت برند خود خواهید نمود  این روش در صورت عدم امکان ثبت از طریق روش اول (ثبت مادرید) توصیه می شود

 

 

دفتر وکیل برند در هر دو روش حاضر به ارائه خدمات به متقاضیان ثبت بین المللی برند می باشد.