مدارک برای ثبت برند جزئیات مدارک

مدارک لازم جهت ثبت برند:
• مدارک شناسايي (کارت ملی و شناسنامه)
• روزنامه تاسیس یا آخرین تغییرات دارندگان حق امضا برای شرکت ها
• جواز کسب يا جواز صنايع هر گونه مدرک قابل قبولی که دلالت بر فعالیت و اشتغال شما در آن بخش دارد.
• در صورتیکه علامت درخواستی شما دارای معنی غیر فارسی باشد داشتن کارت بازرگانی ضروری است البته در مواردی امکان ثبت بدون کارت بازرگانی نیز وجود دارد.
* سایر مدارک توسط دفتر وکیل برند تامین خواهد شد.

 

[popup_trigger id=”472″ tag=”button” classes=”rockthemes-fb-send button-rfb button button-rounded button-border-bottom”]ارسال درخواست[/popup_trigger]