مدارک ثبت طرح صنعتی شرح کامل

 

مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی:

 

• تصویر کالا از ابعاد مختلف

• کپی کارت ملی یا شناسنامه طراح و مالک

• روزنامه تاسیس یا آخرین تغییرات دارندگان حق امضا برای شرکت ها

* سایر مدارک توسط دفتر وکیل برند تامین خواهد شد.

 

[popup_trigger id=”472″ tag=”button” classes=”rockthemes-fb-send button-rfb button button-rounded button-border-bottom”]درخواست مشاوره[/popup_trigger]