هزینه ثبت اختراع شرح کامل

 

حق الوکاله و هزینه ثبت اختراع توسط دفتر وکیل برند
 

شامل کلیه هزینه ها اعم از حق الثبت و روزنامه رسمی تا پایان کار و تقدیم گواهی ثبت اختراع  

 

شخص حقیقی

1/700/000 تومان

شخص حقوقی

2/000/000 تومان

 

 

جهت مشاهده جدول هزینه های ثبتی اختراع کلیک کنید