هزینه ثبت طرح صنعتی شرح کامل

وکیل برند با وکلای متخصّص و کارآزموده در حوزه ثبت طرح صنعتی، به صوررت مستقیم و بی واسطه و با حداقل هزینه، به نحو منحصر به فردی کلیه امور ثبت طرح صنعتی را عهده دار خواهد شد.

حق الوکاله و هزینه ثبت طرح صنعتی توسط دفتر وکیل برند:

(شامل کلیه هزینه ها اعم از حق الثبت و روزنامه رسمی تا پایان کار و تقدیم گواهی ثبت طرح صنعتی)